We are delighted that you have chosen to travel with us and we look forward to providing you with an amazing vacation here, in Cancun.  We understand that you may have developed a strong relationship with the company and/or person who sold you the vacation package, but for your own protection, please disregard any request they may make for monies to be sent via Western Union, Zoom, MoneyGram, direct transfer, etc. as our company does not do business utilizing these types of payment services.  We thank you for choosing Cancun Dream Vacations.

Nagpapasalamat po kami na pinili niyo kami para sa inyong bakasyon at kami po ay naghihintay na kayo ay mapag-lingkodan namin sa inyong gagawing bakasyon sa amin. Naiintidihan po namin na kayo ay may maganda at matibay na relasyon sa aming kumpanya at duon sa Taong nagbenta sa inyo ng inyong Vacation package. Gusto po naming iparating sa inyo na huwag na huwag po ninyong intindihin at maniwala sa taong nagbenta sa inyo ng vacation package kapag hiningian po kayo ng pera at ipadala sa Western Union, Zoom, MoneyGram, Direct transfer, etc. Kasi po kami ay walang kaugnayan sa mga nabanggit na kumpanya pagdating sa bayaran. Napapasalamat po kami sa pagpili ninyo sa Cancun Dream Vacations.

cards